Ciekawostki medyczne

Srebro czy miedź

Czy wiesz, że miedź w postaci nanocząstek aXonnite Copper wykazuje znacznie silniejsze właściwości antygrzybicze niż srebro nanocząstkowe, które charakteryzuje się szczególnie silnym działaniem antybakteryjnym.

Już w XIX w.

Czy wiesz, że już w XIX w. sole srebra i jego koloidy były powszechnie stosowane w leczeniu i prewencji infekcji wywołanych przez drobnoustroje towarzyszące m.in. owrzodzeniom, oparzeniom czy przewlekłym ranom, ale również w przypadku sepsy, ostrego zapalenia najądrza, migdałków, a u niemowląt również zapalenia spojówek (Sintubin 2012). Jednak srebro wytwarzane w nowoczesnych technologiach nie wykazuje skutków ubocznych jakie niestety występowały w „ starych“ preparatach.

Złoto w naszym organizmie

Czy wiesz, że złoto znajduje się w organizmie ludzkim średnio w ilości około 10 mg, gdzie ponad połowa zgromadzona jest w kościach.

Działanie złota

Złoto i związki złota używane są od wielu lat, gdzie głównie wykorzystywana jest jego zdolność do pobudzania procesów regeneracyjnych czy biostymulujących oraz działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze i spowalniające proces starzenia się skóry zarówno w medycynie jak i kosmetyce. Najlepszy efekt działania złota uzyskuje się, gdy jest ono w postaci nanocząstek, wzrasta wtedy ich powierzchnia aktywna i zdolność oddziaływania na mikroorganizmy.
Badania naukowe i opracowania literaturowe pokazują bardzo szerokie zastosowanie nano złota. Wykorzystywane jest min. jako nośnik leków, czy w diagnostyce jako kontrast przy badaniach spektrofotometrycznych.

Istnieje potwierdzona badaniami możliwość wykorzystania złota w medycynie, gdzie nanocząstki docierają do odpowiednich części ciała i dzięki swoim właściwościom „rozpoznają” komórki nowotworowe. Gdy cząstki nano złota zostaną napromieniowane falami o długości 800-1200 nm powoduje to lokalne ogrzanie i unieszkodliwienie guzów nowotworowych, które są wrażliwe na temperaturę.

Nanocząstki złota mogą też pełnić funkcję nośnika do transportu leków tworząc tzw. ligandy, które docierają do odpowiedniej części ciała w której znajdują się komórki rakowe (elektrochemiczny immunosensor wykrywający substancje antygenowe). Badania nad cząstką nano złota o średnicy 2 nm pokazały możliwość utworzenia ligandu np. z 70 cząsteczkami Paklitakselenu, leku dostarczanego bezpośrednio w okolice zmian chorobowych, powodującego zahamowanie namnażania się komórek nowotworowych. Działanie leku ma charakter miejscowy a nie ogólnoustrojowy, tak jak w przypadku stosowania tradycyjnego leczenia chemią.


Badania potwierdzają, że obecność złota jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania plemników.

Nanocząstki złota aXonnite Gold wykazują selektywną interakcję z glikoproteinami, a cechy te wykorzystywane są w skutecznym leczeniu RZS (Reumatoidalnego Zapalenia Stawów)

Nanocząstki złota chronią skórę przed niekorzystnym wpływem promieni słonecznych a ponad to badania wykazały, że niektóre typy czerniaka są wyjątkowo wrażliwe na działanie złota w tej postaci. Cząstki te działają selektywnie toksycznie na ten typ komórek nowotworowych, jednak mechanizm oddziaływania nie jest jeszcze do końca poznany.

Złoto zatwierdzone jest jako dodatek do leków, również bardzo chętnie wykorzystywane jest jako nici wprowadzane podskórnie w medycynie estetycznej.

Badania na Wydziale Biologii  UW wykazały, że srebro nanocząstkowe aXonnite Silver hamuje  rozwój biofilmu, a nawet całkowicie zwalcza już utworzone struktury. Biofilm, innaczej  warstwa, czy też tzw. błona biologiczna to złożona wielokomórkowa struktura bakterii i innych mikroorganizmów otoczona warstwą substancji organicznych i nieorganicznych, produkowanych przez te drobnoustroje. Biofilm występuje na powierzchniach właściwie wszędzie tam, gdzie są bakterie.  Jest zmora szpitali, pacjentów z niegojącymi się ranami. Biofilm chroni bakterie i inne mikroorganizmy (grzyby i pierwotniaki) przed działaniem wszelkiego rodzaju substancji, które zagrażałby ich życiu i rozwojowi. Bardzo dobry wynik działania srebra aXonnite Silver na biofilm ma przełomowe znaczenie zwałaszcza, że do tej pory trudno było znaleźć uniwersalny środek niwelujący wszystkie mikroorganizmy wchodzące w skład biofilmu.

Koloiody metali a zakażenia szpitalne


Candida spp. zaliczane są do rzędu drożdżaków najbardziej powszechnych patogenów wywołujących grzybice oraz odpowiedzialnych za szpitalną sepsę. Opublikowane w 2011 roku badania potwierdzają, że za 35-80% infekcji wśród leczonych pacjentów odpowiedzialne są bakterie i grzyby znajdujące się w szpitalach na powierzchniach wielokontaktowych takich jak: klamki, poręcze, krany, przełączniki, deski sedesowe, blaty stolików pacjentów itp..
Od kilu lat grupa naukowców i lekarzy zajmuje się badaniem antybakteryjnych i antygrzybiczych właściwości metali aXonnite®. Badania przeprowadzone w Zakładzie Genetyki Bakterii, UW wykazały, intensywne działanie zarówno miedzi jak i srebra aXonnite® wobec bakterii i grzybów, jak też wybranej grupy przedstawicieli rodzaju Candida. Badane gatunki wykazywały wysoką wrażliwość na nanocząstki srebra oraz miedzi. Badane preparaty  aXonnite® wykazywały równie silnie działanie antybiofilmowe. Wyniki badań naukowych znalazły potwierdzenie w szpitalnej praktyce utrzymania czystości. W szpitalach w których przeprowadzono testy na powierzchniach wielodotykowych zastosowano preparaty do utrzymania czystości zawierające koloiody metali aXonnite ® (srebra i miedzi). Badania mikrobiologiczne na tych powierzchniach wykazały wielokrotną, a w niektórych przypadkach bliską zeru redukcję patogenów.

®